Hydrologické sucho

Upozornění vodoprávního úřadu na nízké průtoky ve vodních tocích na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálním průtokům vody v korytech vodních toků na území správního obvodu Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této situace nelze realizovat odběry povrchových vod (nevztahuje se na odběry povrchových vod za účelem výroby pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou).
Celé znění upozornění je vyvěšeno na kamenné i el.úřední desce obce Bačetín.

Jste zde: Home Aktuality Hydrologické sucho